PL-DE JUWENALIA

POLSKO – NIEMIECKI FESTIWAL STUDENCKI

W dniach 18 – 19 maja odbędą się polsko-niemieckie dni kultury studenckiej w Szczecinie. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są studenci z Polski i Niemiec. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (https://forms.gle/GmmrQQkNyBQfSLAy6).

PROGRAM WYDARZENIA:

18.05.

10:00-11:30 Warsztaty: „Juwenalia – Budowa miasteczka festiwalowego” oraz Nowoczesna promocja wydarzeń kulturalnych”, “Zasady tworzenia scenotechniki imprez masowych”.

11:30-12:00 Lunch

12:00- 13:00 Zameldowanie w hotelu (dla uczestników z Niemiec)

12:00 – 17:00 Gra miejska

14:00- 15:30 Zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich (do wyboru)

14:00- 15:30 Zwiedzanie Podziemnego Szczecina (do wyboru)

16:00-17:30 Wycieczka po Starym Mieście (IV Festiwal Wina Pomorza Zachodniego)

17:30-19:00 Obiadokolacja

20:00 Czas wolny

20:30 udział w koncertach Juwenalia Szczecin 2024 (Kwiat Jabłoni, Daria Zawiałow, Catz ‘n dogz)
miasteczko Studenckie i zabawa z DJ z Polski i Niemiec 

19.05.

11:00 Wymeldowanie z hotelu
Przewiezienie/przejście uczestników na Wyspę Grodzką*

12:00-16:00 Idziemy na plażę/ miasteczko studenckie

12:00-16:00 Skimboard

12:00-13:00 Bitwa na balony z wodą

12:00-16:00 Silent disco

12:30-13:00 Strefa fitness (fitnes, joga, gimnastyka słowiańska)

12:30-13:30 Degustacja potraw i napojów 

13:00-14:00 Warsztaty artystyczne

14:00-16:00 Lunch

14:00-15:00 Turniej gry: w bule i w siatkówkę

14:30-15:30 Warsztaty z mieszanej rzeczywistości 

15:30-16:00 Podsumowanie projektu przez uczestników

16:00-17:00 Kolacja

17:00 Transport uczestników

IV FESTIWAL WINA POMORZA ZACHODNIEGO

w dniach 17-19 maja 2024 roku (piątek – niedziela), duży dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zamieni się w wielki „winebar” na świeżym powietrzu. 

Festiwal Wina Pomorza Zachodniego ma na celu promowanie regionalnych win z winogron, rozwój wiedzy na temat winiarstwa i enoturystyki, popularyzację szeroko pojętej kultury wina, w tym szczególnie zachodniopomorskich tradycji winiarskich oraz integrację branży winiarskiej.

Podczas tegorocznego festiwalu będzie można poznać ofertę aż 17 wytwórców wina (w tym 5 debiutantów), zrzeszonych w Stowarzyszeniu Winnice Pomorza Zachodniego. 

Projekt „Polsko-niemieckie Juwenalia” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)”.  

Kwota dofinansowania  37 799, 00 EUR

DEUTSCH-POLNISCHES STUDENTENFESTIVAL

Vom 18. bis 19. Mai finden die Deutsch-Polnischen Tage der studentischen Kultur in Szczecin statt. Studierende aus Polen und Deutschland sind eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Zur Teilnahme an der Veranstaltung füllen Sie bitte das Anmeldeformular aus: https://forms.gle/GmmrQQkNyBQfSLAy6

VERANSTALTUNGSPROGRAMM:

 18. Mai

10:00-11:30 Uhr Workshops:
„Juvenalia – Aufbau einer Festivalstadt”,
„Moderne Öffentlichkeitsarbeit für kulturelle Veranstaltungen”
„Prinzipien der Bühnengestaltung für Massenveranstaltungen”.

11:30-12:00 Uhr Lunch

12:00- 13:00 Uhr Check-in im Hotel (für Teilnehmer aus Deutschland)

12:00 – 17:00 Uhr Schnitzeljagd in der Stadt

14:00- 15:30 Uhr Besichtigung des Schlosses der Pommerschen Herzöge (zur Auswahl)

14:00 – 15:30 Uhr Besichtigung des unterirdischen Stettins (zur Auswahl)

16:00-17:30 Uhr Rundgang durch die Altstadt (Besuch des 4. Westpommerschen Weinfestes)

17:30 – 19:00 Uhr Abendessen

20:00 Uhr Freizeit

20:30 Uhr Teilnahme an den Konzerten Juwenalia Szczecin 2024 (Kwiat Jabłoni, Daria Zawiałow, Catz ‘n Dogz)
Studentenstadt und Party mit DJs aus Polen und Deutschland 

19. Mai

11:00 Uhr Check-Out aus dem Hotel

Transfer/Transfer der Teilnehmer zur Insel Grodzka*.

12:00-16:00 Uhr Ausflug zum Strand/Studentenstadt

12:00-16:00 Uhr Skimboarden

12:00-13:00 Uhr Wasserballonschlacht

12:00 – 16:00 Uhr Silent Disco

12:30-13:00 Uhr Fitnessbereich (Fitness, Yoga, slawische Gymnastik)

12:30-13:30 Uhr Verkostung von Speisen und Getränken aus der Region

13:00-14:00 Uhr Kunstworkshops

14:00-16:00 Uhr Lunch

14:00-15:00 Uhr Sportturnier: Boule und Volleyball

14:30-15:30 Uhr Mixed-Reality-Workshop 

15:30-16:00 Uhr Zusammenfassung des Projekts durch die Teilnehmenden

16:00-17:00 Uhr Abendessen

17:00 Uhr Transport der Teilnehmenden

Andere Veranstaltungen am Wochenende in Szczecin

4. WESTPOMMERSCHES WEINFESTIVAL

Vom 17. bis 19. Mai 2024 (Freitag bis Sonntag) wird der große Hof des Schlosses der Pommerschen Herzöge in Szczecin in eine große Open-Air-Weinbar verwandelt. Bei der vierten Ausgabe des Westpommerschen Weinfestivals haben Besucher die Möglichkeit, die Vielfalt der Weine aus der Region zu entdecken. Das Festival, das bereits fest im Kalender der Stettiner Veranstaltungen verankert ist, hat in den vergangenen drei Jahren tausende Besucher angezogen. Die Veranstaltung bietet nicht nur die Möglichkeit, Weine vor Ort zu probieren, sondern auch regionale Spezialitäten zu genießen und Fachvorträge über Weinbau und Weintourismus zu besuchen. Musikalische Highlights runden das Programm ab. Eintritt frei.

Das Projekt „Polnisch-Deutsche Juwenalia“ wird in Kooperation mit dem polenmARkT e.V. Greifswald veranstaltet und im Rahmen des Kleinprojektefonds des Kooperationsprogramms Interreg VIA Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polen in der Euroregion Pomerania unter dem spezifischen Ziel 4.6 Kultur und nachhaltiger Tourismus gefördert.
Fördersumme: 37.799,00 EUR
 

Galeria

Scroll to Top